Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

K.L. Winch (ed.): International maps and atlases in print.

Niels Nielsen

2. ed. The British Council, London 1976.
866 s., 31 cm., 25,- Pund.

Den her offentliggjorte fremstilling af topografiske kort indeholder en meget indgående redegørelse for en stor del af de i de sidste 20 år tilvejebragte kort i stor målestok. Den indeholder en liste over korttyperne, som er til rådighed for kundskaben om den faste jordoverflades former og de naturgeografiske og menneskelige indgreb i det naturgivne system.

Værket indeholder to væsentlige afdelinger: nemlig et katalog over landene med en systematisk fortegnelse over de forskellige typer af topografiske kort, for Danmarks vedkommende: General maps: Roads, local maps: Townplans, Official and administrative, Physical relief, Physical landfearure, Geology, Earth resources, Economic, Historical, Atlases i 9 grupper, men Færøerne og Grønland får begge en særlig behandling. Fortegnelsen fylder for Danmark ca. 3 sider tekst og 8 kort i målestokken 1:300.000. USA får i kortlisten 33 sider men kun 3 kort. Listerne over de topografiske — og andre korttyper er meget værdifuld, men den er langt fra fuldstændig, da man i de fleste tilfælde jkke går længere end til årene 1960-70. Men det er ikke desto mindre et meget nyttigt værk, fordi man relativt let kan finde frem til det sted, hvor man har et nyt topografisk kort over den pågældende lokalitet.