Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

W. Fliichter: Stadtplanung in Japan.

Chr. Wichmann Matthiessen

Side 112

Mitteilungen des Instituts fur Asienskunde
nr. 97. Hamburg 1978. 125 s., fig., 21
cm., DM 15,-.

Dette lettilgængelige hæfte er udsendt af det vesttyske Asien-institut. Den fysiske planlægnings problemstillinger, mål og midler gennemgås, og der gives en kritisk analyse af det ineffektive niveau, hvorpå japansk planlægning opererer. Specielt er systemet ude af stand til at håndtere suburbaniseringen, idet der mangler et regionalt niveau. Byplanlægningen beskæftiger sig især med at udvikle den nødvendige infrastruktur, efterhånden som

Side 113

kravene opstår.

For den læser, der interesserer sig mere for planlægning end for Japan, har hæftet den nytte at demonstrere, hvor galt det kan være fat, når planlægning er inaktiv og problemerne uoverskuelige.