Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

J.G. Sauschkin: Studien zu Geschichte und Methodologie der geographischen Wissenschaft.

Ruth Helkiær Jensen

VEB Hermann Haack, Gotha/Leipzig
1978. 277 s., 21 cm., M 29,-.

Bogen er en offentliggørelse af en forelæsningsrække, som forfatteren har holdt ved Moskvas universitet. Som titlen antyder, omfatter den geografiens historie, en analyse af dens nuværende status og en metodologisk prognose. Den tidlige historie er åbenbart fælles gods, men når vi kommer op mod vor tid får fremstillingen en overvægt mod østlig, specielt russisk geografis udvikling og filosofiske baggrund. Det er en naturlig følge af bogens sigte, og forfatteren bebrejder — med rette måske — at dybtgående vestlige arbejder som f.eks. Harveys ingen steder henviser til denne baggrund. Et vægtigt kapitel behandler dog de forskellige nyere skoler i Vesten med viden og i visse henseender med anerkendelse (Isard, Sauer), men må konkludere, at sovjetgeografien fører en kamp mod den »borgerlige« geografi og herunder søger samarbejde med »progressive geografer i de kapitalistiske lande«. Moskva-kongressen tillægges stor betydning i denne proces.