Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

J. M. Broek & J. W. Webb: A Geography of Mankind.

Henning Mørch

3. ed. McGraw-Hill Book Comp., New
York 1978.

493 s., talr. kartogrammer og fotos, 24
cm., DM40,40.

I denne nye udgave af en velkendt lærebog er teksten ført ajour og noget strammet, idet sidetallet er reduceret med 80 — øvrige udstyr uforandret. Kartogrammerne er talrige, instruktive, giver mange gode eksempler, men er overvejende identiske med tidligere udgaves. De er nydeligt udført med en yndig grøn-tone skala i 5 trin (hvortil hvidt og sort) — sikkert vanskelige at fotokopiere. Det noble præg skæmmes nogle steder af kludder i signaturforklaringen, herved ombyttes f.eks. ét sted plovbrug med kvægbrug som vises som havebrug m.m., et andet sted ombyttes »developed« lande med »underdeveloped, upper group«. Der er mange referencer til overvejende amerikansk litteratur og altfor få tabeller. Der er tale om en meget traditionel og altomfattende begynderbog i kulturgeografi til anvendelse på et amerikansk universitet. Teksten er ikke særligt dybtgående, selv om der er mange gode eksempler.