Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

A.N. Strahler & A.H. Strahler: Modem physical geography.

Ruth Helkiær Jensen

John Wiley & Sons, New York 1978. 502 s., talr. ill., 28 cm., 10,60/19,35 Pund. Den lidt ændrede titel på Strahlers Physical Geography skyldes ifølge forfatterne, at der her er tale om en nyskabelse og ikke en revision. De første 9 kapitler om kortprojektioner samt meteorologi og klima virker dog klassiske, men med forbedret illustrationsstof. Fornyelsen kommer med jord-vandbalancen, der videreføres i kapitler om pedologi og biogeografi. Geomorfologi og geologi medtager nye teorier og afsluttende bringes den fysiske geografis bidrag til en global regionalisering, der kan danne grundlag for forståelsen af udnyttelsessystemer.