Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

R.E. Randall: Theories and Techniques in Vegetation Analysis. I: Theory and Practice in Geography.

Sofus Christiansen

Oxford University Press 1978. 61 s., ill.,
1,50 Pund.

Plantegeografien dyrkes nu her i landet overvejende af botanikere. Men geografer burde nok — alene på grund af traditionen — være mere kendt med disci

plinen end tilfældet er. I den almene
geografiske beskrivelse er vegetationen
oftest et fundamentalt led.

Randall's lille bog er en god introduktion til emnet. Den behandler problemerne meget kort og klart. Som basis for feltarbejde er den ikke tilstrækkelig, men den er en god fører til den gængse arbejdslitteratur.