Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

D. Gillingwater & D. A. Hart (eds.): The regional planning proces.

Chr. Wichmann Matthiessen

Saxon House, Westmead 1978. 197 s., 12
fig., 22 cm., Pund 8,50.

Bogen indeholder en kritisk analyse af praksis indenfor regionplanlægning i UK. Problemstillinger, planlægningsprocesser og planlægningsvejledninger diskuteres. Redaktionens hovedærinde er at påvise behovet for en mere pragmatisk metode, end den der nu anvendes.

For at tilgodese formålet har redaktøren samlet 11 af de mest betydelige indlæg om den politiske administration af regionplanlægning. Indlæggene spænder over 50 år, og forfatterne er alle berømte videnskabsmænd med John Friedmann på fløjen.

Bogen demonstrerer afstanden mellem teori og praksis og kan med fordel anvendes som lærebog for planlæggere, som måske af denne kvalificerede og spændende sag fra regionplanlægnngens moderland kan bringes til at forstå, at det er politik det hele!