Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

M.P. Gwinner: Geologie der Alpen.

Kai Hansen

2. Aufl. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung
Stuttgart 1978. 480 s., 394 fig.,
26 cm.

Bogen er en oversigtsmæssig gennemgang af Alperne både stratigrafisk, paleografisk og tektonisk. Den stratigrafiske afdeling belyses af 133 figurer, der viser lagfølge og sedimenter forskellige steder i området. Det paleogeografiske afsnit fremstilles af 56 kort, der viser ndringerne skridt for skridt fra Kridttiden til Miocæn og endelig viser de sidste 204 figurer profilsnit gennem bjergkæden på talrige steder. Teksten er nærmest en udvidet forklaring til de mange tegninger, men bogen er velegnet både for dem, der ønsker at følge hele den vældige proces, der forvandlede Tethyshavet til nutidens bjergkæde, som for den der ønsker et nærmere indblik i specielle afsnit af Alperne.