Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

Chr. Dege und U. Muus (red.): Topographischer Atlas, Bundesrepublik Deutschland.

Kr. M. Jensen

P. ListVerlag, Miinchen, Karl Wachholtz
Verlag, Neumiinster 1977. 196 s., 33 cm.,
DM 78,-.

I 82 opslag præsenteres kortudsnit med tilhørende tekstside fra alle egne af Vesttyskland. Kortene er udvalgt og sammenstillet fra de kendte bind over de enkelte Lander, men teksten er delvis nyredigeret, lait giver de et levende indtryk af den variation i terræn, arealanvendelse, bebyggelse og trafiknet, der er at finde i Forbundsrepublikken, og atlasset kan være en vigtig inspirationskilde ved al undervisning i vort sydlige nabolands geografi. Hver kortbeskrivelse er suppleret med 5-10 og op til 30 litteraturhenvisninger. Værket er nr. 14 i den fine samling af Luftbildund Topografische Atlanten.