Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

J. T. Coppock: An Agricultural Atlas of Scotland.

Anette Reenberg

Side 111

John Donals Publishers Ldt. Edinburgh 1976. 242 s., talr. fig., 25 cm., Pund 15,-. Efter en meget kort introduktion til den fysisk-geografiske og den menneskeskabte basis for landbrugsproduktionen i Skotland går forfatteren over til en detaljeret kartografisk beskrivelse af det skotske landbrug.

Hovedvægten er lagt på de enkelte afgrøders og husdyrs fordeling og dominans i 1965, men i forsøg på at skabe et historisk perspektiv er årene 1870 og 1938 præsenteret til sidst i værket.

Kortene, der i sig selv rummer et stort informationsmateriale, er suppleret med en relativt omfattende tekst, som uddyber det enkelte behandlede emne.

Det omfattende datamateriale er afgjort bogens stærke side. Svaghederne ligger i den meget deskriptive form. ofte mangler man i teksten en mere dybtgående forklaring

Side 112

på den geografiske fordeling af landbrugsproduktionen. Også den historiske side af sagen kunne have fortjent en forklarende tekst, som strakte sig ud over en ren registrering af afgrøde- og husdyrfordelingen på de tre analyserede tidspunkter.

Bogens meget omhyggelige behandling af
det eksisterende datamateriale giver sig
udslag i mange komplementære kort og
dermed også i nogle gentagelser, som til
gengæld gør atlasset anvendeligt som opslagsværk.
Mindre, tekniske detaljer kan
til tider vanskeliggøre kortlæsningen,
f.eks. kan de ikke-arealtro prikkort give
et fejlagtigt indtryk af afgrødernes betydning,
og de manglende årstalsangivelser
kan gøre det vanskeligt at tidsbestemme
kortets oplysninger, når der i den ledsagende
tekst er oplysninger for to år.
Alt i alt kan bogen dog anbefales den læser,
der ønsker et overblik over den areelle
fordeling af den landbrugsmæssige produktion
i Skotland, også selv om de nyeste
kort allerede ved udgivelsen er over 10 år
gamle.