Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

Yair Mundlak & S.Fred Singer: Arid Zone Development - Potentialities and Problems.

Anette Reenberg

John Wiley & Sons, Cambridge 1977. 293
s., 55 fig., 23 cm., 11,60 Pund.
Bogen er en artikelsamling fra et symposium
om aride områder afholdt i Jerusalem
1975, hvor sigtet var at udstikke
retningslinier for fremtidig forskning og
udvikling. Den supplerer den hastigt voksende
mængde litteratur om aride områder
på udmærket vis, idet tekniske problemer
har fået en relativ høj prioritet i de
behandlede mener, hvor bl.a. indgår
alternative energikilder, vandindvindingsmuligheder,
jordbehandling, nye plantesorter
og potentielle produktionsmuligheder.
Dækningen af de økologiske og
økonomiske aspekter af udviklingen i
aride områder er kun belyst i mindre
omfang.

De mange, korte artikler muliggør dækning af et bredt spektrum af emner, men resulterer til gengæld i en gennemgang af de enkelte apsekter, som kan være vel kortfattede til at tilfredsstille den interesserede læsers behov for information.