Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

Scandinavian Atlas Historie Towns.

Viggo Hansen

of
Published by the Danish Committee for
Urban History. No. 1: Turku-Åbo, by
Eino Jutikkala. No. 2: Borgå-Porvoo, by
Eino Jutikkala. Odense University Press
1977. 40 cm., Dkr. 70,- for hvert.
Deter et nordisk samarbejde, der står bag
ved denne udgivelse af byhistoriske atlasser,
hvoraf de to første nu foreligger fra
den finske gruppe. Deter yderligere
planen at udsende atlasser over ialt 15
nordiske byer: 4 svenske, 2 norske, l islandsk
og 5 danske (Køge, Randers, Ribe,
Stege og Svendborg).

Den skandinaviske gruppe stiftedes i 1973, og dens arbejde er koordineret med andre europæiske lande gennem Commission Internationale pour l'Histoire des Villes og tilknyttet International Congres of Historical Sciences.

No. 1: Turku-Åbo består dels af et teksthefte med engelsk, finsk og svensk tekst, indeholdende en historisk beskrivelse af regionen og byen Turku, dels af 2 kort: Et flerfarvet gade- og parcelkort samt et omtegnet parcelkort med angivelse af udøvelsen af erhverv i 1808. No. 2: Borgå består af et teksthefte som ovenfor samt 3 kort, idet der her er tilføjet et bygningskort fra 1830'erne, mens parcelkortet og erhvervsudøvelseskortet illustrerer 1792 henholdsvis 1694-96. Tilsammen giver de to eksempler en fyldestgørende skildring af de pågældende byer i førindustriel tid, og man får et godt indtryk af erhvervsfordelingen på parceller. Det kan måske nok virke lidt overvældende med 13-15 signaturer på et enkelt kort, og det ville nok have været at foretrække for en forståelse af den rumlige fordeling af erhverv, om man gennem en samling af de mange professioner i et mindre antal »naturligt sammenhørende« grupperinger havde ofret et større antal kort, f.eks. 4, i en tilsvarende mindre målestok, eller for Åbos vedkommende havde bragt særkort for de ældre bydele. Men der er altid problemer i et pionerarbejde, og man kan meget vel tænke sig, at de kommende udgivelser kan overvinde nogle af de vanskeligheder, som har mødt den finske arbejdsgruppe.