Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Jacobsen, N. Kingo, 1977: Rekreation i Det danske Vadehav. Geografisk Tidsskrift 76: 52-58. København, June 1. 1977.

Kortet pi. l med følgende signaturer tegner den aktuelle situation:

SI Sluse
Æ Æstuarium
H Havn
E Vade
W Vigtig vej
F Færge
EW Ebbevej
D Dige
U By eller bymæssig bebyggelse
So Sommerhusområde
S Sommerhuse i bymæssig bebyggelse
C Camping
Bl 1. kl. badestrand
B2 2. kl. badestrand
B3 2. kl. badestrand - forurenet
K Kystklint

PI. l indicates the following activities within the area:

SI Sluice
A Esturium
H Harbour
E Tidal flat
W Main road
F Ferry
EW Ebb-road
D Dike
U Urbanized area
So Recreation area
S Holliday houses in built-up areas
C Camping
Bl Bathing beach, first-class
B2 Bathing beach, second-class
B3 Bathing beach, second class, polluted
K Coastal cliff, including old stages