Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Louis Henry: Population: analyses and models.

Henning Mørch

Edward Arnold Ltd, London 1976. 301 s.,
talr. fig. og tab. 23 cm. B. Pund 9.95, P.
Pund 4.95.

En indføring i demografiens metoder, idet demografi defineres som dynamisk, kvantitativ analyse af befolkningens størrelse og (alders-)struktur. Den er skrevet af en af Frankrigs — og klodens — store ældre mænd inden for demografien. Forfatteren tilhører samme generation af franske demografer som Pressat, hvis tilsvarende bog forlaget udsendte i oversættelse for nogle år siden, og som Sauvy, der nok er mere alment kendt her i kongeriget. Bogen er delt i to dele: Første del, som omfatter 2/3 af siderne, er baseret på de enkelte demografiske komponenter, og det må her noteres med tilfredshed, at migrationer får en mere omfattende behandling end den stedmoderlige om overhovedet nogen, som almindeligvis findes i tilsvarende boger; dette gør bogen mere realistisk og anvendelig. Anden del behandler samspillet mellem komponenterne, som det formuleres i de demografiske modeller. Teksten er klar og velskrevet, den er rarere at læse end slig »teknisk« tekst ofte er. De demografiske metoder, der ofte virker afskrækkende på mange, bliver overalt demonstreret og gennemregnet på letforståelige og overskuelige eksempler. — God bog.