Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

H. Schamp: Atlas zur Raumentwicklung.

Henning Mørch

Bundesforschungsanstalt für Landeskunde
und Raumordnung. Lf. 4, Bevölkerung.
Bonn 1976. 12 blade.

I et dusin opslag hver med 4 kort i 1:3 mio. suppleret med en kort men meget oplysende tekst bliver der gjort rede for regionale befolkningsforhold i forbundsrepublikken. Tidsmæssigt behandles udviklingen 1960-1970 samt situationen 1970 (plus et å-jour-føringsopslag for 1974). Det regionale niveau er »Kreis« hvilket giver ca 570 delområder; et opslag behandler 6 typiske mindre områder på grundlag af kommuner. Et opslag giver mulighed for sammenligning inden for EEC. Emnemæssigt omfatter atlasset naturlig befolkningsvækst, nettoflytning, samlet vækst, aldersstruktur. Et meget vel-redigeret og -udført atlas, og selv om vi ikke skal glemme »Datakort Danmark«, kan man blive helt misundelig.