Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Imre Bencze and V.

Aage Aagesen.

Tajti: Budapest. An industrial-geographical approach. (Studies in geography in Hungary; 10) Akadémiai Kiado, Budapest, 1972. 168 s., 37 fig., 38 tabeller, 24 cm.

Budapest indtager en lignende særstilling inden for Ungarns industri som København gør det for Danmarks, idet ca. 1/3 af Ungarns industriproduktion foregår i hovedstaden. Derfor må Budapest være det mest nærliggende emne for ungarske industriforskere. Den industrielle udvikling og den økonomiske vækst i hovedstaden såvel som i det øvrige land, sammenligninger herimellem, og industrien sat i relation til andre erhverv, befolkningsvækst o.a. er selvfølgelig emner i ungarsk erhvervsgeografi. Bogens første del belyser beliggenheden af Budapests industri ved en række gode kort og ved statistik; særlig behandles maskin-, tekstil-, levnedsmiddel- og kemisk industri. Anden del beskæftiger sig med den nyeste industris afhængighed af den tilvandrende befolkning, og kommer bl.a. også ind på pendlingen.