Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Ingrid Henning: Geo-Ökologie der Hawaii-Inseln.

Sofus Christiansen

Erdwissenschaftliche Forschung Bd. 9 Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1974. 130 s., 28 fig., 18 tab., 67 fotos. 30 cm. DM 84,-.

Geologisk set er Hawai-øerne unge, mindre end 100 mio. år. Deres flora og fauna er meget interessant ved et 'gammelt' præg og ved at omfatte mange endemismer(f.eks. er slægten Bidens eksploderet i over 30 helt specielle arter). Yderligere er naturligvis floraens opdeling i zoner (her geoøkosystemer) under indflydelse af klima og jordbund af stor interesse. Dette er grundigt undersøgt af forfatterinden og jævnført med Tenerife, specielt vedr. det egentlige Hochgebirge-område (efter Troel: over den klimatiske skovgrænse og grænsen for recent solifluktion og den pleistocæne snegrænse). Skovgrænsen viser sig stedvis at være næsten identisk med den af Vahl anførte, men stedvis en tørkegrænse.

Arbejdet er spændende, grundigt og
velskrevet og må have interesse for den
biologisk orienterede danske geografi.