Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Hans Wison Ahlmann (hovedred.): Norden i tekst og kort.

Niels Nielsen.

P. Haase & Søn, Kbhvn 1976, 116 s., ca
150 kort, 29 cm, Kr. 143,75.

Der er ca. 56 medarbejdere, l fra Island, 5 fra Danmark, 12 fra Finland, 10 fra Norge og 28 fra Sverige. Det naturgeografiske afsnit er på 16 sider og den almindelige indledning på 9 sider. Det kulturgeograf iske stof er det største og fylder ca. 70 sider, og små særlige områder er behandlet på 8 sider. Teksten dækker noget over halvdelen af værket, de største kort fylder en side, i et enkelt tilfælde to sider (befolkningskortet for 1970).

Danmarks areal er meget beskedent, og det har været vanskeligt at opnå en tilpasning af de anvendte signaturer for de mere krævende fremstillinger af naturforholdene, men især for de kulturgeografiske emner. Man har medtaget Grønland, Svalbard, Færøerne, Ålandsøerne og Jan Mayen som områder med en speciel tilpasning. Island er medtaget på en lang række hovedkort. De rent tekniske vanskeligheder har altså været meget store, men i det væsentlige må det erkendes, at opgaven er løst så godt, at man må anerkende resultatet, bl.a. på grund af en fremragende teknik i al udførelse af kortene. Teksten er fortrinlig, men kortfattet, ofte svarende til ca. 2 tryksider i en håndbog, og da man omtaler 4-5 lande, må man ikke vente en mere detailleret fremstilling. Man har medtaget en del tabelmateriale, og dette giver i mange tilfælde en kortfattet orientering over udviklingen på et eller andet felt. Værket vil sikkert blive brugt til uddannelse i adskillige lande.