Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

P.J. Perry: A Geography of 19th-century Britain.

Viggo Hansen

Side 109

B.T. Batsford Ltd, London & Sydney
1975. 187 s., 35 fig., 28 fotos. 14 X 22
cm. Pund 3.20.

At give en dynamisk skildring af Storbritanniens geografi i det 19. århundrede i ovennævnte omfang synes på forhånd at være en halsløs gerning, ikke mindst i betragtning af den overvældende stofmængde, der fra geografisk side står til rådighed. Vel ud fra denne betragtning har forf. valgt at meddele sit stof i de 8 kapitler i form af ret grove oversigter, krydret med en stor mængde detailler. På

Side 110

denne måde mister man desværre let overblikket. Forf. har dog fået fat i noget af det rigtige, når et kapitel bruges til at skildre befolkningsudviklingen ud fra vandringsmønstret, og når et andet er helliget mobilitet og kommunikation (presse, postvæsen, bankvirksomhed m.m.). Men der kunne have været grund til at gå lidt mere i dybden med kommunikationens betydning for sammenknytningen mellem det britiske imperium og moderlandet. Englands usynlige eksport er nok nævnt, men ikke noget om, hvad den var værd for den britiske konomi. Ideen med at angive titler på litteratur til Further Reading er som regel god, men her har man grund til at tro, at det drejer sig om forfatterens egne kilder, og så er fordelen nok tvivlsom for den ikke-britiske læser, der vil have meget svært med at fremskaffe disse arbejder, hvoraf mange er fra specialtidsskrifter.