Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

C. Rathjens & M. Bohn (hrsg.): Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen.

Steen Folving

Deutscher Geographentag Kassel, juni 1973. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1974. 600 s., 130 fig., 10 kort, 24 cm. DM 68,00.

Imponerende hvad sidetallet angår. De første 30 sider opremser navnene på deltagerne i Deutschen Geographentag 1973! De enkelte indlæg er indordnet i en række overordnede afsnit:

2. Didaktik der Geographie.

3. Geograhie und Entwicklungsländerforschung.

4. Raumordnung und Landesplanung.
5. Landschaftsökologie und Umweltforschung.

6. Thematische Kartographie.

Afsnit 2 indeholder et interessant materiale, som det nok er værd at gå på jagt i, omend læseren lades tilbage med et tydeligt indtryk af en stærkt målrettet, lærerstyret undervisning, der ikke lader meget tilbage til elevinteresser og lærerinspiration.

Afsnit 3 indeholder også en del godt stof, der spænder lige fra landbrugsgeografi (Land-Use kartering) til slumsaneringsproblemer. Især indlæggene om Costa Rica, Bogota og Columbia er meget læseværdige.

De resterende afsnit indeholder for størstedelen indlæg, der forekommer undertegnede ret overfladiske; lige bortset fra det sidste afsnit, der selvfølgelig består af meget grundigt gennemarbejdede eksempler.