Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Yue-man Yeung: National Development Policy and Urban Transformation in Singapore.

Aage Aagesen

Side 113

(Research Paper No. 149). The University
of Chicago, Chicago 1973. 204 s., 37 fig.,
28 tabeller. 15 X 23 cm. Dollar 5.-.
Forfatteren, der er tilknyttet University of

Side 114

Singapore, analyserer industriens udvikling og vilkår i sin hjemby. Efter en kritisk indledning, hvor bl.a. hans kilder vurderes, når han frem til industriens afhængighed af naturforholdene samt til industrialiseringens vilkår før og efter oprettelsen af staten Singapore. Befolkningsfordeling og -sammensætning, industriens økonomiske og juridiske vilkår, hjemmemarked og eksportmarked, indkøbscentre for befolkningen er kun nogle få af de problemer, analysen tager op.