Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

G.E. Dalton (ed.): Study of agricultural systems.

Sofus Christiansen

Applied Science Publishers Ltd. London
1975. 441 s., talr. fig. og tvl. 23 cm. 12,00
Pund.

Systemtænkningen er stærkt på vej ind i landbrugsvidenskaben. I nærværende bog er samlet 29 bidrag i tre afdelinger: 1) om metodologi, 2) system-analysens praktiske anvendelse og 3) system-analysens anvendelse i forskningen.

Adskillige af bogens artikler indeholder inspirerende bidrag til belysning af de meget store muligheder, den ny retning indebærer. På grund af sin mangel på konkrete eksempler henvender bogen sig måske især til fagfolk.