Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Raymond Riley: Belgium.

Ruth Helkiær Jensen

Studies in industrial geography. Wm. Dawson & Sons Ltd. Folkestone 1976. 205 s., 35 fig., 34 tabeller. 22 cm. Pund 6.00. En grundig fremstilling af udviklingen i et af verdens ældste industricentrer og dens ressourcemæssige forudsætninger. Som en af de vigtigste tendenser nævnes forskydningen af det økonomiske tyngdepunkt fra Sambre-Meuse regionen til Brüssel-Antwerpen. Dette har yderligere skærpet de kulturelle modsætninger, der influerer al økonomisk planlægning.