Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Roger Lee & P.E. Ogden (eds.): Economy and society in the EEC.

Ruth Helkiær Jensen.

Saxon House, Teakfield Ltd. Westmead 1976. 294 s., 38 fig. 6 tab. 23 cm. 20,50. Denne publikation afhjælper savnet af en lærebogsagtig fremstilling af den moderne sociale og økonomiske struktur på det organisationsniveau, som EF repræsenterer. Som geografisk bidrag til de allerede talrige studier i den internationale integration lægger den vægten på de spatiale perspektiver. Den består af 14 originale essays, med forskellige emner og synspunkter, der mere handler om de fundamentale økonomiske og sociale tendenser i Vesteuropa, som EF delvis er et svar på, end om selve fællesskabet, der af de fleste forf. anskues som en endnu temmelig ustabil institution under udvikling.