Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

EGEDE MEDAILLEN

Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Egede Medaille i sølv er indstiftet på generalforsamlingen den 28. april 1916. Den tildeles »fortrinsvis for geografiske Undersøgelser og Forskninger i Polarlandene«.


DIVL195

Egede Medaillen er tildelt:

Direktør, mag. scient. Knud Ellitsgaard Rasmussen

Professor, dr. phil. N. Kingo Jacobsen udtalte ved overrækkelsen:

Du har gennem din videnskabelige forskning og dit organisatoriske arbejde ved Grønlands Geologiske Undersøgelse ydet en meget betydningsfuld indsats i den geologiske og geografiske udforskning af Grønland. Du har forstået at udnytte det store privilegium, danske forskere har ved at være de nærmeste til at drage fordel af, at store arktiske områder gennem århundreder har hørt sammen med Danmark.

I 1965 kom loven om Grønlands Geologiske Undersøgelse. Som eksempel kan nævnes, at der i 1966 af GGU blev udsendt ekspeditioner fra Kap Farvel langs hele Vestkysten til Pearyland, ialt ca. 100 mand, til geologiske kortlægninger i forskellig målestok og for at undersøge mineralforekomster af formodet økonomisk interesse. 1967 påbegyndtes kortlægningen 1:2,5 mill, i Scoresbysund-området, d.v.s. Østgrønland inddrages for alvor. 1969 inddrages fastlandssoklens geologi, og i 1971 kan GGU holde 25 års jubilæum med publicering af et geologisk kort over hele Grønland.

Du har deltaget i og i høj grad været med til at strukturere en fantastisk udvikling inden for den geologiske udforskning af Grønland fra GGU's start i 1946, hvor du deltog i den sydgrønlandske gruppe under dr. Kjeld Milthers. Dette resulterede i en guldmedalje fra Københavns Universitet 1951. 1949-50 deltog du i Pearyland-ekspeditionen, fra 1956 er du faktisk leder af GGU, dens direktør efter 1965.

Der er således tale om en stor organisatorisk og videnskabelig indsats, hvor du med sikker føling for geovidenskabelig forsknings afgørende betydning for resultaterne af GGU's arbejde og struktur samtidig har demonstreret en betydelige videnskabelig indsats ved tilrettelæggelsen og løsningen af de berørte problemstillinger. Der er tale om en for Grønland uvurderlig stor indsats i relation til at øge kendskabet til og dermed sikre løsningen af det fysiske miljøs problem i arktisk regi.

Du har således på enestående vis deltaget i udforskningen af polarlandene, hvorfor du i aften hædres med tildeling af Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Egede medalje.

Museumsinspektør, mag. art. Jørgen Meldgaard


DIVL187

Overinspektør, dr. phil. Helge Larsen udtalte ved overrækkelsen:

Museumsinspektør, mag. art. Jørgen Meldgaard, som Selskabet ligeledes har ønsket at hædre ved at tildele ham Egede medaljen, har været beskæftiget med arkæologisk forskning i arktiske egne siden sin tidligste studentertid. Det er bemærkelsesværdigt, at han som den eneste har ydet en betydelig indsats såvel inden for eskimoarkæologien som på nordboforskningens område. Hans fortjenester som nordboforsker ufortalt vil jeg ved denne lejlighed særlig fremhæve hans indsats som eskimoarkæolog og navnlig hans bidrag til vor viden om de palæoeskimoiske kulturer.

Allerede i 1952 gjorde Meldgaard sig bemærket ved at påvise eksistensen af Sarqaq-kulturen i Vestgrønland og senere ved at demonstrere sammenhængen mellem de eskimoiske kulturer og klimasvingningerne i Grønland. Det var dog navnlig ved tre somres systematiske udgravninger i Iglulik-området i Nord Canada at han slog sit navn fast som en af verdens førende eskimoarkæologer. Resultatet af hans undersøgelser, en redegørelse for kulturudviklingen i denne del af Canada over henved 4000 år er et grundlæggende arbejde, der sammen med Meldgaards indsats i udforskningen af Grønlands forhistorie fuldt ud fortjener Selskabets påskønnelse som udtrykt ved tildelingen af Egede medaljen.


DIVL189

A. Noe-Nygaard og Niels Nielsen


DIVL192

Bodil Begtrup, M. O. Olufsen og Eske Brun.