Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

GEOGRAFISK TIDSSKRIFT 76. bind - 1977

Udgivet af

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Redigeret af

Professor, dr. Niels Kingo Jacobsen
Lektor Ruth HelkiƦr Jensen