Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

Landsretssagfører Mogens Mullertz, R. DM. p.p. 1891-1975

Axel Schon

I mere end 20 år — fra 1951-72 — tjente Mogens Mullertz trofast Det Kgl. Danske Geografiske Selskab som kasserer og økonomisk rådgiver. Hans levende interesse for bøger og bogkunst havde givet ham en stor baggrundsviden om bøgers fremstilling, udstyr og salg, som kom Selskabet til gode, når budgetter for vore skriftrækker drøftedes med ham. Hans omfattende personkendskab og viden om danske institutioner var os til største nytte, når den altid dårlige balance mellem Selskabets indtægter og udgifterne til trykning skulle styrkes ved økonomisk hjælp fra fonds og firmaer. Manden, der havde gennemført Grundtvigskirkens opførelse ved at indsamle de dertil nødvendige store midler var os en god rådgiver, der gang på gang anviste os de veje, man kunne gå.

Mogens Mullertz var med sine mangfoldige interesser dybt forankret i dansk kultur. Han havde også fuld forståelse for den sektor af dansk åndsliv, der manifesterer sig som geografisk forskning.

Ære være hans minde.