Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

Dieter Kelletat: Beiträge zur regionalen Küstenmorphologie des Mittelmeerraumes.

Kaj Hansen

Gargano/Italien und Peloponnes/Griechenland. Supplementband 19. Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart 1974. 161 s., 26 fig., 30 fotos, 2 tabeller og i kort. 17X24 cm.

Forfatteren gennemgår kystzonen på de to halvøer Gargano på Italiens Adriaterhavskyst og på Peleponnes og viser, hvordan ændringer af kystformen kan sættes i forbindelse dels med ændringer i vandstanden og dels med klimaforandringerne i Middelhavsområdet.