Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

J. Negendank: Trier und Umgebung.

Kaj Hansen

(Sammlung Geologischer Führer, Bd. 60). Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart 1974. 116 s., 2i fig., 3 kortskitser og i geologisk kort. 13,5X19,5 cm. DM 35.00.

Den anden af de to nyudsendte geologiske førere omhandler egnen omkring Trier, d.v.s. den vestlige del af Hunsrück og den sydlige del af Eifel. Eifels Laacher og vulkan område er behandlet i Führer nummer 56.

Også her gives der først en oversigt over lagserien, der omfatter Nedre Devon, tiden fra Rotliegendes til Lias og endelig tertiæret og kvartæret. Derefter følger beskrivelse af 10 ekskursioner. Bag i bogen findes et stort farvelagt geologisk kort over hele Eifel og Hunsrück i målestok