Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

Franklyn W. Cole: Introduction to Meteorology.

Henrik Søgaard

Ruth Helkiær Jensen

John Wiley & Sons, Ltd. i. ed. New York 1970. 289 s., talr. fig. og fotos. i6X 23 cm. 88 sh. 2. ed. New York 1975. 495 s., talr. fig. 16X23 cm. £5.25.

Introduction to Meteorology er en meget traditionelt opbygget grundbog i meteorologi. Bogen er ifølge forordet tænkt anvendt inden for en række uddannelser, og af samme grund er forudsætningerne i matematik holdt på gymnasieniveau. Teksten er overalt fint underbygget af et stort og pædagogisk anlagt illustrationsmateriale, som tydeligt viser, at forfatteren kender underviserens rolle. Blandt fotografierne bemærker man sig således en serie satellitbilleder til illustration af udviklingen af en tropisk cyklon. Sammenholdes bogen med den benyttede grundbog ved universitetet (S. Petterssens med samme titel), savnes der imidlertid flere, ud fra et naturgeografisk synspunkt, vigtige aspekter som processerne i forbindelse med regndråbedannelse og elementær klimatologi. Bogens anvendelighed er også noget begrænset af, at der ikke er benyttet et fast system af enheder.

2. udgave er forøget med kapitler om klimakontrol og meteorologiens rolle i ressiource - og miljøkontrollen. Desuden er den moderniseret i henhold til ny viden, skaffet ved satellitter og anden avanceret teknologi, som navnlig har givet en bedre forståelse af den globale cirkulation.