Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

Colin G. Clarke: Jamaica in Maps.

Aage Aagesen

University of London Press, Ltd., London
1975. 104 s., talr. kort og fig. 27X22 cm.
£ 2.50.

Denne interessante bog kommer i en serie, der behandler en række lande ved topografiske og især tematiske kort med tilhørende tekstforklaring. Siden 1970 er således udkommet tilsvarende bøger om Sierra Leone, Zambia, Tanzania, Liberia og Malawi. Forfatteren er lecturer i geografi ved Liverpools universitet, og kartografien skyldes A. G. Hidgkiss sammesteds.

Temaerne er så at sige de samme som ved store nationale atlas. Man begynder med beliggenhed, relief, geologi, klima, jordbund og vegetation, fortsætter med befolkningsforhold, sociale forhold, bebyggelse, urban geografi, landbrugsgeografi, industrigeografi, samfærdsel, udenrigshandel osv. Til hver side med kort og evt. diagrammer svarer mindst i modstående side med tekst. Alle kort og diagrammer er holdt i sort/hvidt. En fyldig bibliografi slutter værket.

»Jamaica in Maps« er i miniatureformat et nationalt atlas over den 11.500 km2 store Ø med knapt 2 mill, indbyggere. Alt væsentligt, som en geograf kan ønske, er medtaget, men udstyret er enkelt og upretentiøst. Bogen er derfor billig. I virkeligheden en udmærket løsning på problemet med at fremstille tematiske, nationale atlasværker i en økonomisk overkommelig, men samtidig fagligt fuldt forsvarlig form.