Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

Åke Forsstrom og Ragnar Olsson. Geografisk informationsbehandling.

Ruth Helkiær Jensen

Side 88

Esselte Studium, Stockholm 1975, 134 s.,
talr. fig., 17X24 cm.

Et svensk kompendium for studerende i geografi og samfundsvidenskab og derfor pædagogisk tilrettelagt med konsekvent og detaljeret disposition, indramninger og understregninger samt indledende difinitioneraf alle anvendte termer og .begreber.For danske læsere er oversigten over svensk officiel kortlægning og statistiket eksempel til efterfølgelse, mens de øvrige afsnit, diagrammer og kartogrammer,kartografi samt korologi er direkte anvendelige i undervisning. Vores terminologier dog delvis en anden, idet korologiher er et overordnet begreb der indeholdertematisk afbildning. Det giver konsekvens i fremstillingen, men udelukkerfx prikkort, når arealerne ikke kan

Side 89

standardiseres i en korologisk matrise. Bogenhar
et næsten komplet sagregister.