Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

E. Seibold: Der Meeresboden.

Kaj Hansen

Ergebnisse und Probleme der Meeresgeologie. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1974. 183 s., 86 ill. 16,5X24 cm. DM 29.80.

I 1920 udkom K. Andrée: Geologie des Meeresboden. Det var et stort anlagt værk, og kun andet bind indeholdende Bodenbeschaffenheit und Nutzbare Materialien am Meeresboden nåede at udkomme, men denne 689 sider digre bog er stadig et standardværk, der kan læses med udbytte.

Imidlertid er der jo i de forløbne 55 år fremkommet nye undersøgelsesmetoder, der har fremskaffet et stort nyt observationsmateriale og nye synspunkter ved fortolkningen gør sig gældende i dag.

Det må derfor hilses med tilfredshed, at professor Eugen Seibold i Kiel både i sit 220 sider store afsnit om havets geologi i første bind af nyudgaven af Brinkmanns Lehrbuch der Allgemeinen Geologie og i nærværende lille bog om havbunden bundenhar kompletteret og nybearbejdet, hvad man i dag ved og forestiller sig om de geologiske processer i havet. Seibold giver en klar og tydelig fremstilling af de forskellige nyere teorier, forbundet med en sund skepsis overfor visse forestillinger om fx Kuenens slamstrømme og den moderne pladetektonik, og hans påvisning af, at mange spørgsmål endnu stadig er uløste.