Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

Herbert Paschinger: Steiermark.

Kaj Hansen

Steirisches Randgebirge, Grazer Bergland, Steirisches Riedelland. (Sammlung Geographischen Führer, Bd. 10). Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart 1974. 251 s., 7 kort, 4 tabeller. 11,5X19,5 cm. DM 24.80.

Foruden de geologiske førere har Borntraeger også udsendt en række geografiske førere. Den her foreliggende nr. 10 omhandler den østrigske forbundsstats Steiermark på Alpernes sydøstskråning.

Også i disse små bøger gives der først

en almindelig oversigt over områdets geografi, og her er det naturligt, at selve Alpekædens geologiske opbygning kun gennemgås i store træk, mens der er lagt mere vægt på overfladerelieffet og dets tilblivelse. Tillige gennemgås klima, jordbund og vandløb, både disses udvikling og vandføring. Så kommer plante- og dyreliv og endelig mennesket og landskabet.

På ca. 31 sider gives her en fortæffelig orientering om befolkningsindvandringer helt fra stenalderen, om landbrugets udvikling og historie, om bebyggelsen og opdyrkningen i landdistrikterne og om markedspladser og byer, og det er forbavsende, så meget det er lykkedes forfatteren at få med på denne ret begrænsede plads.

Endelig gennemgås 6 ekskursioner i Steirischen Randgebirge og Grazer Bergland, 7 ekskursioner i Riedelland der Grazer Bucht og til sidst 4 byekskursioner. Også i disse ekskursionsbeskrivelser gennemgås såvel naturen som menneskelivet. Udover et udviklings- og funktionskort over byen Graz er illustrationsmaterialet noget mangelfuldt, og et større kort over hele området, som man finder det i mange af de geologiske førere, havde været