Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

GEOGRAFISK TIDSSKRIFT 77. bind -1978

Udgivet af

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Redigeret af

Professor, dr. Niels Kingo Jacobsen
Lektor Ruth Helkiær Jensen