Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Folia Geographica Danica

Tom. I: Report on the Expeditions to Iceland 1934 and

1936.

Nr. 2: A. Noe-Nygaard: Sub-Glacial Volcanic Activity in

• — • V O " — -„._ __ j
Ancient and Recent Times. 1940. (Out of print).
Nr. 3: A. Noe-Nygaard: A group of Liparite Occur-

rences in Vatna-jökull, Iceland. 1952.

Nr. 4: A. Noe-Nygaard: Materials from the Eruption in

Grimsvötn, Vatna-jökull, in 1934. 1951.
(Out of print).

Tom. II: Das Wattenmeer bei Skallingen.

Nr. 1: H. Gry: Quantitative Untersuchungen über den
Sinkstofftransport durch Gezeitenströmungen.
1942.

Nr. 2: /. Grøntved: Quantitative und qualitative

Untersuchung des Mikroplanktons während
der Gezeiten. 1940.

Nr. 3: E. L. B. Schmidt: The Effect of Ice Winters on

Marine Littoral Faunas. 1944.

Tom. Ill: Investigations of the Geography and

Natural History of the Præstø Fjord. Under the
Direction of Dr. Kaj Hansen.

Nr. 1: Kaj Hansen: Introduction and the Bottom

Deposits. 1944.

Nr. 2: Aage J. C. Jensen: The Hydrography of

Præstø Fjord. 1944.

Nr. 3: P. Heegaard: The Bottom Fauna of Præstø

Fjord. 1944.

Nr. 4: Sigurd Olsen: The Vegetation of Præstø Fjord.

1. Spermatophyta and Charophyta. 1945.

Nr. 5: H. E. Petersen: The Vegetation of Præstø Fjord.

2. Algae.

/. Grøntved: The Phytoplankton of Præstø
Fjord.

Max Møller: The Diatoms of Præstø Fjord.
1950.

Nr. 6: /. Chr. Harboe:ThQ Avifauna of Præstø Fjord.

1953.

Tom. lV:Axel Schou:Det marine Forland.

Summary in English: The Marine Foreland.
1945.

(Out of Print).

Tom. V: Leo Lysgaard: Recent Climatic Fluctuations.

1949. (Out of print).

Tom. VI: /. M. Lyshede: Hydrologie Studies of

Danish Watercourses. 1955.

Tom. VII: De Danske Vade- og Marskundersøgelser.
Nr. 1: N. Kingo Jacobsen: Tondermarskens Natur-

geografi. Kortmappe med 28 kortplancher. 1964.

Tom. VIII; De Danske Vade- og Marskundersøgelser.
Nr. l: Børge Jakobsen, Margot Jespersen &

H. A. Olsen: Landvindingen i det sydvestjyske
Vadehav.

kortmappe med otte Plancher. 1963.

Nr. 2: Jens Tyge Møller: Mandø Ebbevej. 1960
Nr. 3: Jens Tyge Møller: Vadehavskysten Emmerlev-

Ballum. 1961.

Nr. 4: Jens Tyge Møller: Vadehavet mellem Mandø og

Ribe Å. 1963.

Tom. IX: Børge Fristrup: Physical Geography of

Greenland. 1961.

Tom. X, Nr. 1: Bibliography on Coastal Geomorpho-

logy. 1964.

Nr. 2: H. Lüneburg: Ursprung und Transport der

Sedimente in den Wattrinnen des Grådyb bei
Esbjerg. 1966.

Nr. 3: H. Lüneburg: Einige Charakteristica Jung-

pleistozäner Sedimente sowie recenter Tone und Silte im Flensburg-Aussenfjord und im Südabschnitt des Kleinen Beltes (Lille Bælt). 1971.

Nr. 4: H. Madsen: Nogle jyske Jordes Vandinhold.

1976. Kr. 23,-.

Tom. XI, Nr. 1: Børge Jakobsen: Vadehavets Morfo-

logi. 1964.

Tom. XII, Nr. 1: N. Kingo Jacobsen: Rejsbymarsken.

Miljø, stormfloder og digebygning på en
eksponeret vesterhavskyst. 1972.

Tom. XIII: Sofus Christiansen: Subsistence on

Bellona Island (Mungiki). A study of a
Polynesian Outlier in the British Solomon
Islands Protectorat.

Annex med 12 kortplancher. 1975.

Tom. XIV: Jørgen og Karen Raid: Rural Organization

in Bukoba Distrikt, lanzania. 1975.