Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

Selskabets protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Selskabets præsident: HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK Bestyrelse:

Professor, direktør, dr. Einar Andersen, vicepræsident
Viceadmiral S. Thostrup, vicepræsident

Professor, dr. Viggo Hansen

Professor, dr. N. Kingo Jacobsen, generalsekretær
Professor, dr. Niels Nielsen

Kammerherre M. O. Olufsen
Direktør Valdemar Schmidt
Viceadmiral, dr. A. H. Vedel

Råd:

Bankdirektør C. B. Andersen
Professor, dr. H. C. Aslyng
Direktør, dr. Ole Berthelsen
Departementschef Eske Brun
Professor, dr. Steen B. Böcher
Opmålingschef Stig Dilling
Direktør K. Ellitsgaard-Rasmussen
Departementschef E. Hesselbjerg
Professor, dr. Erik Holtved
Professor, dr. Johs. Humlum
Generalkonsul Einar Høyvald
Universitetslektor Kr. M. Jensen
Universitetslektor Ruth Helkiær Jensen

Direktør Andreas Jepsen

Forskningsbibliotekar Ib Kejlbo
Statsgeodæt E. Kejlsø

Civilingeniør Mogens Kierulff

Kommandørkaptajn Knud Kærgaard Overinspektør, dr. Helge Larsen Kommandør Henrik Madsen Professor, dr. Johs. Nicolaisen Direktør A. W. Nielsen

Professor, dr. Kjeld Rasmussen
Højesteretssagfører K. Rørdam
Universitetslektor Einar Storgaard
Professor, dr. Harald Svensson
Statsmeteorolog Helge Thomsen
Direktør Jens Thorsen

Professor Helge Vedel
Direktør F. Wiinblad

Møder i sæsonen 1977-78

1. møde den 11. oktober 1977:

Agriculture in zone Volga-Don. Dr. Nikolaev Pervov: A sovkhoz and the problems of marginal farming. Professor, dr. Kjeld Rasmussen: Soils and their utilization.

2. møde den 1. november 1977:

Direktør, mag, scient. K. Ellitsgaard-Rasmussen:
Grønlands Geologiske Undersøgelse's arbejde i relation
til Grønlands potentielle mineralforekomster.

3. møde den 6. december 1977:

Professor, dr. Johs. Humlum: Barbados - en lille tropisk

4. møde den 7. februar 1978:

Professor, dr. Anders Rapp: Den hotande öknen.
5. møde den 7. marts 1978:

Dr. Carl M:son Mannerfelt: Svenska fjäll i flygperspektiv.

6. møde den 4. april 1978:

Lektor, dr. Leif Petersen: Jordbundsforhold og arealanvendelse
i Thailand.