Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

NYE KANDIDATER UDGÅET FRA KØBENHAVNS UNIVERSITETS GEOGRAFISKE INSTITUT

Speciale: Analyse af hovedtrækkene i den
regionale udvikling i Sverige.

OLE CHRISTIANSEN

Speciale: Københavns Havn.
Udvikling og planlægning.

HENRIK DUPONT

Speciale: Den økonomiske krises udvikling
på dansk industri.

HENRIK HOFFMANN

Speciale: Byers specialisering og en elektronikvirksomheds

ARNE JØRGENSEN

Speciale: Kritik af et udvalg af teorier om
regional udvikling.

PALLE JØRGENSEN

Speciale: Glaciologi — havis.

ARNE BJØRN NIELSEN

Speciale: Den københavnske boligfornyelse
ca. 1955-1976.

JAN ENGDAL NIELSEN

Speciale: Landbruget i Bregninge sogn.

KAJ PETERSEN

Speciale: Klimaklassifikationer.

PER PAULI PETERSEN

CAND.SCIENT'ER 1977:

PETER GÜNTHER STROMGAARD Speciale: Potentiel planteproduktion. Komponenter og modeller — belyst ved et eksempel fra Vestafrika.

STEEN LAVIGNE USSING

Speciale: Den teknologiske udviklings betydning
for dansk industri.

CAND.SCIENT'ER 1978:

SVEN AAGE CHRISTENSEN

Speciale: Remote Sensing med henblik på
land use mapping.

JENS VOLMER DOLIN

Speciale: De regionale konsekvenser af
kapitalens monopolisering — belyst ud
fra industrien i Danmark siden 1948.

BENTE HANSEN

Speciale: Udviklingen i den sovjetiske kornproduktion med speciel vægt på udviklingen 1954-76, belyst ved regionale eksempler, Ukraine og Kazakhstan.

ANNA MARIE HELLMERS

Speciale: De regionale konsekvenser af
kapitalens monopolisering — belyst ud
fra industrien i Danmark siden 1948.

KIM BRUUN ITENOV

Speciale: Jordbundsgeografisk analyse af
bøgeskovsområdet »Ryget Skov«, Lille
Værløse.

OLE JENSEN

Speciale: Metoder til beskrivelse af suspenderede partikler i naturlige vande. Anvendt på vand fra Ribe Å og Vadehavet.

ANETTE JYTTE WEBER

Speciale: Kystmorfologien fra Ordrup Næs til den proximale del af Sjællands Odde, herunder en nærmere redegørelse for centrale kystelementers dannelse og analyser af relevant materiale samt feltrekognoscering.