Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

A.N. Strahler: Principles of Earth Science.

Kaj Hansen

Harper & Row Ltd. London 1976. IX, 434
s., talr. fig., 27 cm. 11,20 Pund.

Det er en populær fremstilling af næsten alle geologiske processer og deres resultater i en let læselig form og støttet af mange udmærkede figurer. Også jordens atmosfære og månens og planeternes geologi er medtaget.