Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Joe R. Eagleman: The Visualization of Climate.

Kr.M. Jensen

Lexington Books, Teakfield Ltd. Farnborough
1976, 16 X 23 cm. 17,55
Dollars.

Visualiseringen består i at præsentere en mængde kort og diagrammer over de forskellige klimaelementers udbredelsesmønstre i USA samt kort over Koppens, Thorthwaites m.fl.'s klimaindelinger. Inspireret af Thornthwaite handler det meste af bogen iøvrigt om vandbalanceforhold og bringer bl.a. diagrammer og tilhørende tabeller for 270 stationer i Nordamerika. Interessant er en tidsserie for 25 års vandbalance i Kansas City, hvor man får et indtryk af variationen. Et mindre kapitel viser anvendelse af Skylabfotografier fotografiertil bestemmelse af f.eks. jordfugtighed.