Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

M. Blacksell: Post War Europe.

Ruth Helkiær Jensen

A political geography. W.M. Dawson &
Sons Ltd. Folkestone, England 1977. 205
s., 23 cm. 6,— Pund.

Bogens første halvdel giver den historiske udvikling siden 1945 henimod overnationale sammenslutninger både i Øst og Vest. Det er en fortrinlig samlende orientering, der med en kort beskrivelse af de enkelte medlemslande inden for EF, EFTA og Comecon får det regionalgeografiske aspekt med. Fremstillingen er præget af overblik og velafvejede udsagn, hvilket ikke mindst kommer til udtryk i det afsluttende kapitel om Europas fremtid, i hvilket usikkerheden om politikken omkring de to Tysklande formodes at komme til at spille en afgørende rolle.