Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

A.N. Strahler and A.H. Strahler: Geography and man's environment.

Ruth Helkiær Jensen

John Wiley & Sons Ltd. New York 1977.
XI + 525 s., talr. fig., fotos og tab., 28
cm. 11,20 Pund, 19,— Dollars.
Strahlers klassiske lærebøger i fysisk geografi
kommer stadig i foryngede skikkelser.
I den foreliggende er det strengt
systematiske princip forladt, og menneskets
relationer til komponenterne i det
fysiske miljø sat i centrum. Dette medfører
en stillingtagen til de mange konflikter,
og bogen indeholder da også afnsit
om ressourceforbrug, forurening og dynamikken
i økosystemer.

En stadig skiften mellem emnebehandling og illustrerende eksempler sammen med det pædagogiske fine lay out er egnet til at holde interessen fangen hos læseren.