Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Sebastian Dworatschek: Grundlagen der Datenverarbeitung.

Ole Hebin

Walter de Gruyter, Berlin 1977. 538 s.,
ill., 23 cm. DM 38,00.

Ualmindelig grundig indførelse i databehandlingens grundlæggende begreber, matematik og teknologi. Bogen behandler også de for virksomheder særdeles relevante spørgsmål som organisation og anskaffelse af dataanlæg. Da den ikke rummer egentlig programmeringsteknik, vil den nok være af begrænset værdi for geografer i almindelighed, men for nogle enkelte vil den på grund af sine tekniske og matematiske afsnit være særdeles nyttig som opslagsbog.