Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

H. Pape: Leitfaden zur Bestimmung von Erzen und mineralische

Kaj Hansen

Rohstoffen.
Ferd. Enke Verlag, Stuttgart 1977. 206 s.,
17 fig., 23 cm. DM 26,50.

Bogens første del giver en oversigt over de forskellige forhold, hvorunder mineraler og malme dannes, med en gennemgang af de vigtigste reaktioners forløb samt mineralernes paragenese og geokemiske udvikling i alle tænkelige faser. Den sidste del er en bestemmelsesnøgle til mineraler og malme. Det er ikke blot de magmatisk frembragte mineraler, der behandles, også de sedimentære mineralforekomster og evaporiterne er med i denne bog.