Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

R. M. Downs and D. Stea: Maps in minds.

Ruth Helkiær Jensen

Reflections on cognitive mapping. Harper
& Row Ltd. New York 1977. XX + 284
s., 57 fig., 4 tab., 23 cm. 3,95 Pund.
Vor opfattelse af de nære omgivelser kan
synes et trivielt og indlysende emne, og er
kun perifert berørt af geografer og psykologer.
Denne bog har i journalistisk stil og
med mange litterære eksempler lige fra
Steinbeck til aviser og turistbrochurer
taget det op bl.a. ud fra den tese, at vor
mentale opfattelse af omverdenen styrer
vor spatiale opførsel. Deter der kommet
en morsom og underholdende sag ud af,
som nok ikke har så meget med geografi
at gøre.