Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

I.J. Jackson 1977: Climate, water and agriculture in the tropics.

Sofus Christiansen

Longman, London 1977. 248 s., talr. fig.
og tab., 3,75 Pund.

Tropernes klimaforhold har længe været beskrevet alt for generelt, så man har kunnet slå sig til tåls med for simple forklaringer.

Jackson's bog forekommer nærværende anmelder at være et meget nyttigt og fortjenstfuldt forsøg på revision, så meget mere som de aspekter af klima, vandbalance m.m., der influerer væsentligt på over halvdelen af jordens befolknings eksistensgrundlag, også er medtaget.

Måden, emnerne er behandlet på, er tiltalende: der præsenteres i knap, præcis stil en beskrivelse af fænomenerne, derefter forsøges en forklaring. Det er faktisk ret meget, man ikke ved om tropernes klima, og dette lægges der ikke skjul på i bogen. Da denne yderligere er søgt gjort lettilgængelig ved, at større teoretiske behandlinger er udeladt, men mange resultater refereret med henvisninger, er det en bog, som kan anbefales alle interesserede.