Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Paul E. Lydolph: Geography of the USSR.

Aage Aagesen

Third Edition. John Wiley and Sons Ltd.
New York 1977. 495 s., 164 kort, diagr.
og fotos. 24 cm. 12,70 Pund.

Forfatteren til denne bog er professor ved University of Wisconsin, og bogen har oprindelig været tænkt som lærebog. Dens 3. udgave har imidlertid fået et sådant omfang og medtager en sådan stofmængde, at den mere får karakter af en håndbog. Samtidig har han brudt med det traditionelle princip at inddele Sovjetunionen i politiske regioner og foretager i stedet en opdeling i 19 økonomiske regioner, der flere steder går på tværs af det tilvante, men som bl.a. af hensyn til statistik må følge administrative grænser. Bogen er et hæderligt forsøg på at give en objektiv og dybtgående, geografisk analyse af Sovjetlandet. Forsøget må betragtes som vellykket, selv om man måske kan rette indvendinger mod hans 19 regioner. Der er gjort et stort arbejde for at ajourføre stoffet, og bogen vil med fordel kunne anvendes af enhver, der arbejder med eller søger oplysning om Sovjetunionen.