Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Hugh D. Clout (edit): Themes in the Historical France.

Viggo Hansen

Geography of
Academic Press, London m.fl.st. 1977.
594 s., talr. fig. 24 cm. 18,00 Pund.
Den bedste britiske kender af fransk geografi
har sat sig for at samle stof til en
fransk historisk geografi til brug for et
engelsktalende publikum, og man forventer
derfor, at franske geografer vil stå i kø
for at bringe bidrag om deres land. Men
på dette punkt bliver man skuffet, idet
kun 3 franske geografer optræder på bidragslisten:
Pierre Bonnaud, André Fel
og Pierre Flatrés. Mens de to sidstnævnte
lever fuldt op til forventningerne, forekommer
P. Bonnauds kapitel anmelderen
at falde lidt udenfor, ligesom det i visse
henseender er overflødiggjort af Hugh
Prince's kapitel om de regionale kontraster
i den agrare struktur, hvor de geografiske
sammenhænge træder meget
stærkere frem. Der udover har udgiveren
allieret sig med Keith Sutton, der behandler
landvindingerne i det 18. og 19
årh. samt Meirion Jones' helt personlige
forskningsbidrag om bondegårds-arkitekturen.

En vis skuffelse over den franske tilbageholdenhed har fået Hugh Clout til selv at tage pennen med ikke mindre end 7 kapitler ud af de ialt 13, samt 2 appendices. Efter anmelderens mening har dette næppe svækket bogens faglige niveau, og næppe heller i skandinaviske øjne, måske fordi man her ser emnet Historisk Geografi på samme måde som briterne. Man må spørge sig selv, om Hugh Clout har været for kritisk over for sine franske kolleger med hensyn til disses angrebsvinkel på historisk geografi, eller er det virkelig sådan, at »faget« ikke mere interesserer de geografiske skoler i Frankrig, hvor dog tiligere human-økologiske studier med stærke bindinger til historie og genesen fejrede store triumfer. Der er noget, der tyder på et vist skel i behandlingen af historisk geografi med Italien, Spanien og Frankrig på den ene side og England med Skandinavien på den anden side, mens Mellemeuropa står et sted midt imellem. Men selvfølgelig kan skillelinjerne ikke trækkes hårdt op. Det er ikke desto mindre en kendsgerning, at man åbenbart skal henvise til en engelsk bog, når man søger oplysning om fransk historisk geografi i dag.