Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

A. Eliassen and K. Pedersen: Meteorology.

Kr. M. Jensen

Side 96

An Introductory Course. UniversitetsforlagetOslo
1977. 15 X 22 cm. Vol. I, 206

Side 97

s., N. kr. 85,—; Vol. II 177 s., N. kr.
75,—.

l første bind »Physical processes and motion« gennemgås de almene love, der gælder for atmosfærens strålings-, temperatur-, fugtigheds- og cirkulationsforhold. Det er en koncentreret behandling af emnerne i et formelsprog, som forudsætter en vis baggrundsviden i fysik.

Det andet bind »Application to weather systems« er en kortfattet beskrivende klimatologi. Efter en indledning om måleinstrumenter — deres fordele og mangler — behandles jordoverfladens påvirkning af klimaet inklusive føhner og monsuner. Vestenvindsbæltet med dets fronter og cykloner får den mest indgående beskrivelse, men desværre er en del af figurerne for meget nedsat og utydelige. Et afsnit om tropisk meteorologi og om Koppens klimainddeling afslutter dette bind, der er anvendeligt til et hurtigt »brush up« af ens viden om den atmosfæriske