Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

F. Friedensburg og G. Dorstewitz: Die Bergwirtschaft der Erde.

Aage Aagesen

7. Auflage, neubearbeitet von Günter Dorstewitz. Ferd. Enke Verlag, Stuttgart 1976. 656 s., 54 kort, ca. 300 tab., 24 cm. DM 168,00.

Da professor Ferdinand Friedensburg i 1938 udgav »Die Bergwirtschaft der Erde« fik geografien en særdeles fortrinlig håndbog i hænde. Senere udgaver betød en videre udbygning og en ajourføring af dens indhold. Efter Friedensburgs død har nu professor Günter Dorstewitz påtaget sig hvervet med at fortsætte arbejdet med bogen. I sin 7. udgave har denne været genstand for nogle forandringer og fremfor alt for en ajourføring af stoffet. Dette er ordnet alfabetisk efter lande, hvilket letter oversigten. Behandlingen er dybtgående og ledsages af tabeller og kort. Under Danmark omtales således granit, brunkul, tørv, olie, gas, salt, myremalm, ja sågar rav, hertil for Grønland kul, bly, zink, kryolit, uran, pyrit, jernmalm, molybdæn m.m.

Værket har allerede længe haft sin faste plads i den geografiske håndbogslitteratur. Den nye udgave må findes tilgængelig for enhver kulturgeograf, ikke mindst i betragtning af den betydning, energikilder og råstoffer har fået for planlægning og for den politiske og økonomiske debat. Aase Aasesen